Седмичен ролоувър за изтичане на CFD

CFD сделките имат изтичаща ролоувър дата, когато позициите се затварят и печалбите и загубите се уреждат в края на деня за търговия. Чрез ролоувъра, веднъж щом договор за разлика бъде прекратен, той получава нова дата на изтичане.

Friday, 19th of April - CFD Automatic RolloverOil and Natural Gas will be rolled over from the May 2019 contract to the June 2019 contract on the 19th of April 2019.

India50 will be rolled over from the April 2019 contract to the May 2019 contract on the 19th of April, 2019.

Brent Oil will be rolled over from the June 2019 contract to the July 2019 contract on the 19th of April, 2019.

Copper will be rolled over from the May 2019 contract to the July 2019 contract on the 19th of April, 2019.


Как работят датите на изтичане на ролоувъра

Всяка съществуваща чакаща поръчка(и) (напр. Stop Loss, Take Profit, Entry, Стоп или Entry Limit) поставена върху инструмент, ще бъде коригирана за да рефлектира симетрично (точка-за-точка) върху ценовите разлики между изтичащият договор и ролоувър датата на новият договор, в 21:00 GMT.
Клиенти, държащи отворени позиции в 21:00 GMT в деня на ролоувъра, ще бъдат коригирани за разликата в цената между изтичащият договор и новият договор чрез суап такса или кредит, което ще бъде извършено в 21:00 GMT, по салдото им.
Ако новият договор се търгува на по-висока цена от изтичащият договор, дълга позиция (купува) ще бъде таксувана с негативна ролоувър корекция и къса позиция (продава) ще бъде таксувана с позитивна ролоувър корекция.
Нека приемем, че изтичащият договор за петрол се търгува на 70 долара, а новият договор се търгува на 75 долара.
Ако имате позиция "КУПУВА" на 10 договора за петрол, ще регистрирате по време на преобръщане изкуствена печалба от $ 5 (75-70) за всеки открит договор, тъй като цената на петрола се увеличава от $ 70 на $ 75, в полза на дългите позиции.
Ето защо в сметката Ви ще бъде обработена негативна корекция за ролоувър:
Корекция на ролоувър = 10 договора X разлика в договорите (75 - 70) X (-1) + 10 договора X Спред на петрол X (-1) = - $50 - $0.3 = - $50.3
Ако имате позиция ""ПРОДАВА"" за 10 договора за петрол, Вие ще регистрирате, по време на ролоувъра, изкуствена загуба от 5$ за всеки отворен договор, тъй като цената на петрола пада от $70 до $75 в ущърб на късите позиции.
Следователно, позитивна корекция на ролоувъра ще бъде извършена във Вашата сметка:
Корекция на ролоувър = 10 договора X разлика в договорите (75 – 70) + 10 договора X Спред на петрол x (-1) = $50 - $0.3 = + $49.70
Ако новият договор се търгува на по-ниска цена от изтичащия договор, при дълга позиция (купува) ще се начислява положителна корекция при ролоувър, а при къса позиция (продава) ще се начислява негативна корекция на ролоувъра.
Нека предположим, че изтичащ договор на петрол се търгува за $71 и новият договор се търгува на $68.
Ако имате позиция ""ПРОДАВА"" на 10 договора върху петрол, Вие ще регистрирате, по време на ролоувъра, изкуствена печалба от $3 (71-68) за всеки отворен договор, тъй като цената на петрола пада от $71 до $68, в полза на късите позиции.
Следователно, негативна корекция на ролоувъра ще бъде приложена на Вашата сметка:
Корекция при ролоувър = 10 договора X разлика в договорите (71 - 68) X (-1) + 10 договора X Спред на петрол X (-1) = -$30 - $0.30 = - $30.30
Ако имате позиция ""КУПУВА"" за 10 договора върху петрол, Вие ще регистрирате, по време на ролоувъра, изкуствена загуба от $2 за всеки отворен договор, тъй като цената на петрола пада от $71 до $68 в ущърб на дългите позиции.
Следователно, позитивна корекция на ролоувъра ще бъде извършена на Вашата сметка:
Корекция на ролоувъра = 10 договора X разлика в договорите (71 - 68) + 10 договора x Спред на петрол x (-1) = $30 - $0.30 = + $29.70
Вие можете да избегнете ролоувъра на CFD чрез затваряне на Вашата отворена позиция преди датата на роловъра.